Predajca

Názov:ARNET, s.r.o.
IČO:31607896
DIČ:2020449728
IČ DPH:SK2020449728
Mesto:Žilina
PSČ:010 01
Adresa:Košická 2
Telefón:00421-41-5650735
E-mail:arnet@arnet.sk
Kontakt:Jaroslav Kašák
OR OS Žilina, odd:SRO vlož.1954/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39