PrevádzkareňARNET, s.r.o.
Košická 2
010 01 Žilina


: 00421-41-5650735
: arnet@arnet.sk

SídloARNET, s.r.o.
Košická 2
010 01 Žilina

: 31607896
: 2020449728
: SK2020449728
OR OS Žilina, odd:SRO vlož.1954/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39